දම් දීපය...

Tuesday, February 09, 2010 1 Comments A+ a-


පිරුණු සිර ගෙවල්
තැන තැන විසිර 'තුණු බහන්
රැගෙන අවි අතින් ගොදුරට
ඇදෙන මුර බලුන්....

අඳෝනා නැගේ පුරදොර
පිරුණු අවමඟුල්
අහෝ ! කොතැනටද හෙට අප
ඇදෙනු මේ ලෙසින්...

1 comments:

Write comments
රවා
AUTHOR
February 10, 2010 at 11:09 AM delete

අනෙ සුදාර මගෙ ඔලුව අල්ලලා ඔය ඉස්සරහ තියන බිත්තියෙ ගහන්න. මතක් වෙද්දිත් ලොකු දුකක් , කනගාටුවක් හිතෙන්නෙ. මෙකට මම කලින් ගොඩ වෙලා තියනවා නෙද... මම google reader එකෙන් අද මෙකට ආවෙ. ලස්සන අදහසක් නමුත් මෙක දකින්නෙ අපි ටික දෙනා විතරයි.

Reply
avatar