පුවත් කියන්නී....
ගලවා තනපට
හිමිහිට....
රහසෙම
නොදැනී බිරිඳට....
සුව දුන් සොඳුරිය...

ලොව දහසක් තතු
කියවන
කඩිසර.....
නුඹෙ වදනක්වත් නොඇසුන
රඟ මට...

කෝ නුඹ අද...
විමසයි නෙත...
රහසකි තවමත්
සඟවන බිරිඳට එය.....

වෙනදා රස රෑ පුවත්
අපුල වූ රඟ...

Comments

" රාගයෙන් කතක් දෙස
බලන කවරෙක් වුවද
එවෙලේම ඈසමඟ
සිතින් රමණය කරයි"

ප්‍රබුද්ධ පි‍ටුව 62
මහගම සේකර

මොලවා හද බැඳි
ගිනිගොඩ
පලවා සිල් ගත්
හදවත
එලවා අහකට
ඇබණිය
බලවා හිත් හදන
අඟන
dinesh said…
මේ වාගෙ එක්කෙනෙක් ජාතික නාලිකා දෙකට දා ගන්න තියනවනම් අපේ එවුන් නොවැරදීම news නම් බලයි.
$hine said…
@දිනේශ් - අනිවා
කාලයක් තිබ්බනේ ඇඳුම් බාගයක් අඩුවෙන් නිව්ස් කිව්වා කට්ටිය ජාතිකේ...

Popular posts from this blog

අසම්මත පෙම

ආපසු හැරී බැලූවෙමි මම....

සිංහ කොඩිය